Ärjning (jordbearbetning) med årder, järnålder.
 
 
Folkvandringstida begravningsceremoni uppenbarar sig för två värnpliktaga, på Järvas militära övningsområde under 50-talet.
 
 
Boplats för den gropkeramiska kulturen, Östersjökusten, ca 3300 - 2300 f.Kr.
 
 
Ben från gravar berättar om förhistoriskt liv och död.
 
 
 
Vikingatida hus vid gravfält.
 
 
Säljägare under mellanneolitikum, ca 3300 - 2300 f.Kr.
 
 
 
Vikingatida vardagsliv.