Passion!
Teckna och skriva är underbart! Men jag har ytterligare en passion - arkeologi! För mig är det en fantastisk kombination. På sommaren deltar jag i fältarkeologiska projekt, under den kalla vintern kan jag fokusera på illustration och skrivande.
 
Hösten 2013 slutundersöktes ett nära kilometern långt pelarmonument från folkvandringstidens Gamla Uppsala. Målgång tillsammans med Jonas Wikborg efter undersökningen av det sista pelarfundamentet - av 144 stycken.
Arkeologi är ett humanistiskt ämne som lever ett tvärvetenskapligt liv. För min forskning är den språkvetenskapliga disciplinen till stor nytta. Landskapet är fullt av immateriella fornlämningar som skvallrar om platsers historia - ortnamnen. Ortnamnsforskning är ett område som jag gärna missionerar. Den som är nyfiken och vill veta mer om min forskning kan ta del av min artikel i Fornvännen 106 (nr. 4/2011), Broby - där hav mötte land. Den oinvigde kan nog hänga med någorlunda...
 
Ibland arbetar arkeologer med tandläkarinstrument och borste, men för det mesta är det mycket tungt arbete. Fornlämningar i Sverige handlar mycket om sten och sten och sten...
 
Alla som vill diskutera bild, form, författande eller arkeologi är välkomna att kontakta mig! Sköt om er tills vidare!
 
Micke Schneider