Storyboards
har jag levererat till filmproduktionsbolag och reklambyråer sedan 1989 då jag pluggade scriptwriting på RMI-Berghs. Hur många jag gjort genom åren kan jag inte ens uppskatta. Mitt medium är framför allt markers, nu som då!